buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ จะเลือกรับประทานยี่ห้อไหนดี

การบริโภค ปิดความเห็น บน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ จะเลือกรับประทานยี่ห้อไหนดี
ธ.ค. 202015

 

  • ผลิตเสริมอาหารเลือดจระเข้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก “เลือดจระเข้” ทุกยี่ห้อมาจากเลือดจระเข้ ดังนั้นคุณสมบัติ สรรพคุณที่ได้จึงคล้ายๆกัน แต่ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่สำคัญมากๆในการบริโภค ผลิตเสริมอาหารเลือดจระเข้ คือ คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย ในปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้มากขึ้น ซึ่งในแต่ละปี สงเกตได้ว่า มียี่ห้อที่เป็นอาหารเสริมเลือดจระเข้ ชนิดแคปซูล ออกมาจำหน่ายให้เลือกมากขึ้น เราไม่สามารถบอกได้ว่า ยี่ห้อไหนดีที่สุด ผลิตกันอย่างไรบ้าง การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นอย่างไร
  • แต่สำหรับ ผลิตเสริมอาหารเลือดจระเข้ เป็นผลิตเสริมอาหาร ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้อง และชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ผลิตเสริมอาหารเลือดจระเข้ยัง ให้การเปิดเผยที่ชัดเจน ถึงแหล่งที่มาของผลิตเสริมอาหารเลือดจระเข้ จึงเชื่อแน่ว่า ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค คือหัวใจของการสร้างธุรกิจ และเป็นหัวใจที่สำคัญในการผลิตสินค้าสู่ท้องตลาดของบริษัทอีกด้วย ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่ รับประทานผลิตเสริมอาหารเลือดจระเข้ จะได้รับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย อย่างแน่นอน


คุณสมบัติที่พิเศษของเลือดจระเข้

วิชาการ ปิดความเห็น บน คุณสมบัติที่พิเศษของเลือดจระเข้
มี.ค. 202011

  • ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษของเลือดจระเข้ ทั้งในด้านช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย จึงได้มีการหาทางแปรรูปเลือดจระเข้ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์คือ
  • เลือดจระเข้แห้ง(dried crocodile blood) แต่เลือดจระเข้แห้งที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารเสริม บำรุงร่างกายได้นั้นต้องเป็นเลือดจระเข้ที่ไม่มีหนอนพยาธิปะปนอยู่
  • ดังนั้นเลือดจระเข้ ที่จะนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตเลือดจระเข้แห้งจึงต้อง เป็นเลือดจระเข้ที่สะอาดและมีคุณภาพดี โดยนำมาผ่านกระบวนการทำให้แห้งและเก็บรักษาภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปน เปื้อนตลอดกระบวนการ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงจะทำให้โครงสร้างของโปรตีนในเลือดจระเข้เกิดความ เสียหายอันจะมีผลต่อคุณภาพของโปรตีนเหล่านี้ จึงต้องใช้วิธีระเหิดแห้งภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัดแบบเยือกแข็ง(Freeze dry) ในการทำเลือดจระเข้ให้แห้งโดยที่ยังคงสภาพของโปรตีนในเลือด จระเข้แห้งไว้ให้มากที่สุด Continue reading »

กรรมวิธีการผลิตแคปซูลเลือดจระเข้แห้ง

วิชาการ ปิดความเห็น บน กรรมวิธีการผลิตแคปซูลเลือดจระเข้แห้ง
มี.ค. 082011

กรรมวิธีการผลิต แคปซูลเลือดจระเข้แห้ง

  1. คัดเลือกจระเข้ที่มีสุขภาพดี แข็งแรง จากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ได้รับการอนุญาตจาก กรมประมง อายุอย่างน้อย 3 ปี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
  2. เจาะเก็บเลือดจระเข้ปริมาณมาก ทำความสะอาดบริเวณที่เจาะด้วย 70% แอลกอฮอล เจาะเก็บเลือดโดยใช้อุปกรณ์และภาชนะที่ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรค และภาชนะเก็บเลือดมีลักษณะปิด เพื่อให้ได้เลือดปริมาณมากที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย (ภาพที่ 1-2)
  3. นำเลือดจระเข้ที่ได้มาทำการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธี Pasturization ที่ 60oC 30 นาที (ภาพที่ 3-4)
  4. นำเลือดจระเข้มาทำระเหิดแห้งโดยใช้ Freeze-der or lyophilizer เพื่อรักษาคุณภาพขององค์ประกอบโปรตีนที่สำคัญในเลือดจระเข้ (ภาพที่ 5-6) Continue reading »
Suffusion theme by Sayontan Sinha