buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

การเก็บรักษาเลือดจระเข้

การบริโภค ปิดความเห็น บน การเก็บรักษาเลือดจระเข้
มี.ค. 112011

 

  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด ควรเก็บรักษาไว้ในที่เย็น หรืออุณหภูมิห้อง ไม่ควรวางไว้ในที่ๆมีอากาศร้อน เช่น ห้องนอน หรือห้องทำงานที่มีแสงแดดส่องถึง หรือวางไว้ริมหน้าต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามวางไว้ในบริเวณท้ายรถยนต์เป็นอันขาดเพราะความร้อนที่ สูง จะทำให้ขวดบรรจุภัณฑ์บิดเบี้ยว เสียรูปทรงได้ และอาจทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงได้ จึงต้องระมัดระวัง และใส่ใจในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด

( ควรกินอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและออกกำลังกายเป็นประจำเป็นประจำ )

Suffusion theme by Sayontan Sinha