buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

  • โปรตีนในเลือดจระเข้ อาจจะเป็นยาปฏิชีวนะตัวใหม่ในการต่อสู้กับแผลเท้าเปื่อย (จากโรคเบาหวาน) แผลไหม้ หรือแผลติดเชื้อดื้อยาอื่นๆ นักชีวเคมีในรัฐหลุยส์เซียนา ได้รายงานการค้นพบในครั้งนี้ในการประชุมครั้งที่ 235 ของ American Chemical Society ว่า การค้นพบครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการวิเคราะห์เลือดของจระเข้ในรายละเอียด เป็นครั้งแรก และได้พบโปรตีนสำคัญๆที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด อาทิ แผลติดเชื้อจากยีสต์ Candida albicans ซึ่งพบในผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ป่วยภูมิคุ้มกันปกพร่อง
  • Mark Merchant จาก McNeese State University ผู้ร่วมศึกษากล่าวว่า พวกเขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่พบศักยภาพในการต่อต้านทั้งเชื้อราและ แบคทีเรียในเลือดของจระเข้ที่พวกเขาค้นพบ และมันมีความเป็นไปได้ว่า วันหนึ่งเราคงสามารถใช้ยาปฏิชีวนะที่ได้จากเลือดจระเข้ได้
  • ในการศึกษาก่อนหน้านี้ Mark Merchant พบว่า จระเข้มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงมากและแตกต่างไปจากคนเรา โดยมันสามารถต่อต้านเชื้อจุลชีพ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา ไวรัส หรือแบคทีเรีย โดยที่มันไม่ต้องรับเอาเชื้อเข้าไปต่อสู้กับภูมิคุ้มกันของร่างกายในระดับ เซลล์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การที่มันทำอย่างนั้นได้เป็นเรื่องของการปรับตัวและวิวัฒนาการเพื่อให้มัน รักษาแผลได้เร็วขึ้น เนื่องจากจระเข้มักจะบาดเจ็บอยู่เสมอเพราะการต่อสู้แย่งเขตแดน
  • ร่วมกับ Kermit Murray และ Lancia Darville จาก Louisiana State University เพื่อนร่วมงาน Mark Merchant ได้เก็บตัวอย่างเลือดจากจระเข้สายพันธุ์พื้นเมือง American alligator จากนั้นพวกเขาได้แยกเซลล์เม็ดเลือดขาว (leucocytes) แล้วสกัดโปรตีนออกมาจากเซลล์เหล่านั้น

……….ในห้องปฏิบัติการ โปรตีนเหลั้นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด เช่น

  1. MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ซึ่งเป็นเชื้อดื้อยาตัวอันตรายและคร่าชีวิตผู้คนหลายพันคนในแต่ละปี
  2. ฆ่าเชื้อจำพวก Candida albicans ได้ 6 ชนิด (จากทั้งหมด 8 ชนิด) นอกจากนี้ รายงานก่อนหน้านี้ได้กล่าวว่า โปรตีนปฏิชีวนะนี้ยังสามารถฆ่าเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้อีกด้วย
  • ทีมวิจัยยังคงมุ่งหน้าต่อไปเพื่อดูโครงสร้างทางเคมีของโปรตีนปฏิชีวนะ และจำแนกว่าโปรตีนชนิดใดทำลายเชื้อประเภทใดได้ดีที่สุด พวกเขาคาดว่าโปรตีนปฏิชีวนะในเลือดจระเข้นั้นมีประมาณ 4 ชนิด เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการเช่น โครงสร้างทางเคมีของโปรตีนครบแล้ว นักวิทยาศาสตร์อาจสามารถเริ่มพัฒนาโปรตีนเหล่านี้ ที่ Mark Merchant เรียกว่า alligacin ไปสู่ยาปฏิชีวนะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ยาเม็ดหรือครีมทาเพื่อรักษาการติดเชื้อ ซึ่งก่อนที่ยาจะวางขายได้คาดว่าอาจจะใช้เวลา 7-10 ปี
  • เขายังได้ทิ้งท้ายอีกว่า แม้เลือดจระเข้จะมีคุณสมบัติดีดังที่ได้กล่าว แต่ท่านก็ไม่ควรเอาเลือดจระเข้มาปรุงยาเอง เพราะท่านจะยิ่งป่วยหนักหรืออาจเสียชีวิตเพราะเชื้อโรคที่มีอยู่ในเลือด จระเข้นั้น


ที่มา:http://www.nsm.or.th

Suffusion theme by Sayontan Sinha