buy window 10 key online Here you will get the 100% Genuine Windows 10 Product Activation Keys, Office 2016 Product Keys. Windows 8.1 Product keys are on promotion buywindows10key Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.productkeysale.com buy cheap windows 10 key buy cheap office 2016 key buy cheap office 2013 key purchase Windows 10 Professional key

 

  • ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษของเลือดจระเข้ ทั้งในด้านช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย จึงได้มีการหาทางแปรรูปเลือดจระเข้ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์คือ
  • เลือดจระเข้แห้ง(dried crocodile blood) แต่เลือดจระเข้แห้งที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารเสริม บำรุงร่างกายได้นั้นต้องเป็นเลือดจระเข้ที่ไม่มีหนอนพยาธิปะปนอยู่
  • ดังนั้นเลือดจระเข้ ที่จะนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตเลือดจระเข้แห้งจึงต้อง เป็นเลือดจระเข้ที่สะอาดและมีคุณภาพดี โดยนำมาผ่านกระบวนการทำให้แห้งและเก็บรักษาภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปน เปื้อนตลอดกระบวนการ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงจะทำให้โครงสร้างของโปรตีนในเลือดจระเข้เกิดความ เสียหายอันจะมีผลต่อคุณภาพของโปรตีนเหล่านี้ จึงต้องใช้วิธีระเหิดแห้งภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัดแบบเยือกแข็ง(Freeze dry) ในการทำเลือดจระเข้ให้แห้งโดยที่ยังคงสภาพของโปรตีนในเลือด จระเข้แห้งไว้ให้มากที่สุด

“เลือดจระเข้”

  • จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ ในวงศ์ Crocodilidae ชอบอาศัยบริเวณป่าริมน้ำ ผิวหนังแข็งเป็นเกล็ด ปากยาว และปลายปากนูนสูงขึ้น เป็นช่องเปิด ของรูจมูก เรียกว่า ก้อนขี้หมา หางยาวใช้โบกว่ายน้ำชอบหากินในน้ำ ประเทศไทยมีจระเข้ 3 ชนิด คือจระเข้บึงหรือจระเข้น้ำจืด จระเข้ไอ้เคี่ยมหรือจระเข้น้ำเค็ม และจระเข้ปากกระทุงเหวหรือตะโขง
  • ผลิตภัณฑ์เสริมเลือดจระเข้ ชนิดแคปซูล เป็นผลงานของคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • งานเลือดจระเข้แคปซูลเป็นงานที่ทีมงานของจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิจัย ขึ้นมา โดยสังเกตจากจระเข้ที่กัดกันเสร็จแล้ว แผลมันจะใหญ่มาก อีกทั้งอยู่ในน้ำด้วย จึงมาสังเกตดูว่ามำไมไม่มีหนอง ไม่มีช้ำ แผลหายได้ภายใน 7 วัน พอเจาะเลือดจระเข้ดู ในตัวเลือดของจระเข้จะมีโปรตีน แมกนีเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามิน A,B1,B2,B6,B12  สารคุณประโยชน์ของเลือดจระเข้ที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้านำมาใช้ในตัวคนจะทำให้เลือดของคนเราดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น พอเลือดดี มันก็จะทำให้ร่างกายสมบูณณ์ขึ้น

Suffusion theme by Sayontan Sinha